Hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản sinh viên

Hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản sinh viên:

1. Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

2. Mật khẩu: Ngày tháng năm sinh của sinh viên

Ví dụ:

Họ và tên

Mã Sinh viên

Ngày sinh

Trần Văn An

13MNB021

25/03/1992

      Tên đăng nhập: 13MNB021

      Mật khẩu: 25031992

Hướng dẫn đăng nhập:

- B1: Click chuột vào vị trí số 1

- B2: Nhập thông tin Tên người dùng và mật khẩu – Click nút Đăng nhập số 2

Chú ý: Sinh viên nên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu vào tài khoản.

Các thông báo khác